KNJIGE ZA HUMANOST | ћирилица   latinica

Porez za stan koji koriste izbegla lica. Da li ima osnova za naplatu?

Dosta smo dobijali vaših pitanja u vezi sa porezom koji plaćate na stanove iz donacija, koje koristite na određeno vreme, a niste otkupili stan i na taj način postali vlasnik. Porez vam je veliki izdatak i sa razlogom ste u dilemi da li ima pravnog osnova da plaćate porez za stan koji nije vaše vlasništvo, najčešće ne vašom krivicom. Dajemo vam pravno tačan odgovor.

U skladu sa odredbama Zakona o porezima na imovinu, izbegla lica imaju obavezu u skladu sa zakonom da plaćaju porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava. Porez na imovinu plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije i to na pravo zakupa, odnosno korišćenja stana ili kuće za stanovanje, koje je konstituisano u korist fizičkog lica odnosno izbeglog lica.

Pored poreza na imovinu izbegla lica nakon zaključenog Ugovora o otkupu nepokretnosti, a po isplati kupoprodajne cene tj. otkupne cene, dužni su podneti poresku prijavu za porez na prenos apsolutnih prava.

Tu smo za vas, da odgovaramo na sve što nas pitate i sigurno vam nikada nećemo dati pogrešnu informaciju. Niste dužni, sve da znate, zato brinite dragi prijatelji o tome kome ukazujete svoje poverenje. Proveravajte i pitajte.

Svako dobro.

Vaša UNA

UPUTSTVO ZA UPLATE

Primalac

Humanitarna organizacija Una Serbica
Nehruova 105
11070 Novi Beograd

Dinarski račun:
205-0000000404710-10
Šifra plaćanja za gotovinu: 188
Za plaćanje elektronski preko računa: 288
Šifra plaćanja za pravna lica: 287

Devizni račun: 0070800054417
IBAN RS35205007080005441725
BIC/SWIFT KOBBRSBGXXX
Uplatu možete izvršiti i skeniranjem IPS QR koda mobilnom aplikacijom vaše banke (ukoliko podržava). Potrebno je samo uneti željeni iznos donacije i izvršiti plaćanje.

Donirajte putem PayPal-a

za nerezidente Republike Srbije

Unesite željeni iznos donacije u evrima

footer logo unaserbica

Kontakt

office@unaserbica.org

Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 10:00 - 16:00