Naš lepi zavičaj…

Naš zavičaj je sve od Severne Dalmacije, Like, Banije, Korduna, Zapadne i Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema.
Tamo gde nas sada ima sve manje, spominjemo se od 9. veka, od franačkog hroničara Ajnharta, a prvo pominjanje Srba veže se za Dalmaciju. Srpski manastiri svedoče našoj veri i istoriji, Manastir Krupa sagrađen 1317. godine i Manastir Krka 1350. godine koji je podigla sestra cara Dušana Nemajića.
U Istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu naš narod naseljava naš zavičaj u 5. veku.
Lepa Lika opasana Velebitom na jugu, na zapadu Velikom Kapelom, Malom Kapelom na severu i Ličkom Plješevicom na istoku, u Lici izvire najlepša reka, Una.
Severna Dalmacija na obali Jadranskog mora, od ostrva Rab pa do samog Bokokotorskog zaliva, lepotica ukrašena nacionalnim parkovima i slapovima Krke.
Istočna i Zapadna Slavonija, ravna i pitoma Baranja i Zapadni Srem, nekada južni delovi Panonske nizije od voća do žita.
Banija, između Une i Kupe, od Petrove gore prema Dvoru, šumovita i raskošna.
Kordun, i planinski i ravničarski, na jugu ga krasi Korana, na severu Kupa, sa Banijom deli Topusko.
Sve ima naš zavičaj, i miris mora, i snagu krša i planina, i sjaj šuma, i toplinu ravnice.
Sve ima, i uvek će imati nas.❤🇷🇸

footer logo unaserbica

Kontakt

office@unaserbica.org

Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 10:00 - 16:00