KNJIGE ZA HUMANOST | ћирилица   latinica

Anketa Odbora za rešavanje stambenih pitanja proteranih Srba iz HR i BiH. ŠTA JE CILJ??

Odbor za rešavanje stambenog pitanja proteranih Srba iz Hrvatske i BiH (u daljem tekstu Odbor), je grupa lica, okupljenih oko cilja, da se izvrši anketiranje izbeglih i prognanih, radi rešavanja njihovih stambenih pitanja. Međutim, osnivanje, rad i krajnji cilj ovog Odbora, upitni su sa svake strane. Prvo se postavlja pitanje zašto se Odbor osniva tek sad, u predizbornom ciklusu, iako problemi izbeglih i prognanih traju već 30 godina? U pravnom smislu nije poznato pri kojem udruženju odbor radi, a sam Odbor nije osnovan kao deo nekog novog udruženja, pa se tako ne zna ko je izvršio odabir i po kom kriterijumu ljudi koji sede u Odboru. U pravnom smislu, Odbor nije osnovan, niti kao udruženje građana, niti kao bilo kakva organizacija. Ovaj građanski ortakluk, kako ga definiše Zakon o udruženjima, ne mora biti registrovan u APR-u, ali mora imati statut, osnivački akt udruženja, zakonskog zastupnika, i imenovane organe udruženja. Nepoznati su finansijski izveštaji ovog odbora (ko finansira rad Odbora, potrošni materijal, izradu sajta, ažuriranje sajta, unos podataka, troškovi poslovnog prostora, kancelarijski material i dr.). Ovaj Odbor, ni jednu od ovih informacija nije učinio dostupnim, licima za čije se ciljeve bori i široj javnosti. To bi bilo neophodno, poželjno i u dobroj nameri, da se učini u skladu sa važećim ZAKONOM O UDRUŽENJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 99/2011)

Kako nije osnovan kao pravno lice i ne postoji, već je samo otvoren sajt na kome se pozivalju izbegli i prognani  da ostave svoje podatke, Odbor nikom nije dužan da odgovara, ni jednoj državnoj instituciji. Kada prikupi podatke, kako je sajt otvoren, tako sajt može i da se zatvori, nečijom dobrom voljom i bez bilo kakve odgovornosti. Prikupljanje ličnih podataka može se vršiti samo u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018). Takođe Zakon predviđa da podatke skuplja i obrađuje imenovani rukovodilac i obrađivač. Odbor, nije u svom obraćanju nigde predstavio ta lica. Takođe, podaci o ličnosti se moraju  obrađivati, i na kraju pohraniti na takav način da ne može da dođe do njihove zloupotrebe i da se ne mogu upotrebljavati mimo svrhe i cilja za koji se prikupljaju (u ovom slučaju rešenje stambenih pitanja). Treba da znate da se identitet osobe može odrediti i na osnovu ličnog svojstava, adrese, ličnog imena, mesta stanovanja, bez jedinstvenog matičnog broja (JMBG).

Kako je u gostovanju na Happy televiziji (Jutarnji program, 3.11.2021.), predsednica Odbora, Slađana Roža objasnila, njihova namera je da se tako prikupljeni podaci preko ankete analiziraju (koja stručna lica i koje struke će vršiti analizu??) kako bi Odbor pisao pismo Predsedniku RS, Predsednici Vlade RS i lično narodnom poslaniku Miodragu Linti - poslanička grupa SNS - Aleksandar Vučić za našu decu. Tom prilikom je izjavila, da je on jedini predstavnik izbeglih i prognanih lica u Narodnoj skupštini RS, i njemu ovim radom Odbor daje podršku. Takođe, gospođa Roža je na kraju intervjua rekla da ona poziva sva izbegla i prognana lica da svi, bez obzira da li su rešili ili ne svoje stambeno pitanje, popune anketu.

Ovim putem vam pojašnjavamo i ukazujemo na, u najmanju ruku pravne nelogičnost gore navede izjave. Predsednik Srbije po važećem USTAVU REPUBLIKE SRBIJE, nema nadležnosti da odlučuje od tim pitanjima, niti je to organ vlasti koji može da odluči o tome. Takođe Predsednica Vlade RS, nema ovlašćenja za odlučivanje po tom pitanju. Nadležna institucija za odlučivanje o stambenim pitanjima izbeglih i prognanih lica, je Komesarijat za izbeglice, koji je i osnovan od strane Vlade RS. Ni u jednom medijskom obraćanju niko od članova odbora nije pomenuo da će se obratiti Komesarijatu, ali su napomenuli da će se obraćati evropskim institucijama. Najmanje je logično da se sa prikupljenim podacima, Odbor pismenim putem obraća i Miodragu Linti, koji je samo jedan od 250 narodnih poslanika i sam nema nikakvu moć ni uticaj za rešavanje ovog pitanja. Ukoliko je eventualno cilj da se pred Narodnom skupštinom RS, koja je za to ovlašćena, a koja se u izjavama članova Odbora nigde ne spominje, pokrene narodna inicijativa za izmenu i promenu Zakona o izbeglicama ili nekog drugog zakona, ovo nije procedura. Način je propisan ZAKONOM O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021).

Podaci o  tačnom broju izbeglih i prognanih lica sa nerešenim stambenim pitanjima, već postoji u Komesarijatu za izbeglice. Komesarijat je jedini državni organ koji ima validne podatke i koji je za to zakonom određen. Na kraju, postavlja se logično pitanje zašto je predsednica samoorganizovanog Odbora, koji deluje mimo važećih propisa Republike Srbije, pozvala na popis i ljude sa rešenim stambenim pitanjem? Takođe, postavlja se pitanje ko obezbeđuje gostovanje Odboru na televizijama sa nacionalnom frekfencijom? Kako anonimna grupa ljudi može da obeća i da dođe do najviših institucija u Republici Srbiji, ukoliko nema nečiju podršku? Ko je inicijator ideje da se ljudi popisuju, iako postoji zvanična evidencija u Komesarijatu za izbeglice? Ko je sastavljao anketu? Zašto se građevinski paketi dodeljuju popisanima i da li samo njima? Ko će odgovarati u slučaju zloupotrebe? Gde će podaci završiti kad posluže svrsi i šta je svrha? Odbor radi bez zakonskog osnova, zakonskog ovlašćenja, a podaci će biti odneti nenadležnim institucijama i pojedincima. Sva je prilika da ovaj Odbor radi preko privatnih veza i u nečijoj privatnoj režiji. Međutim ni to ne bi bio problem, kada bi se znalo ko iza Odbora stoji, za koga se prikupljaju podaci i ko će odgovarati ukoliko Odbor ništa ne uradi?

Još jednom podvlačimo da je ovo predizborna godina, pa se osnovano sumnja zašto se problemi prognanih i izbeglih, koji traju već 30 godina, naprasno rešavaju, neposredno pred izbore i čiji je to interes?

Na kraju sami odlučite da li ćete popuniti anketu Odboru koji je oformljen i radi na ovakav način.

Brinite dragi prijatelji o tome kome ukazujete poverenje. Proveravajte i pitajte.

Svako dobro.

Vaša Una.

UPUTSTVO ZA UPLATE

Primalac

Humanitarna organizacija Una Serbica
Nehruova 105
11070 Novi Beograd

Dinarski račun:
205-0000000404710-10
Šifra plaćanja za gotovinu: 188
Za plaćanje elektronski preko računa: 288
Šifra plaćanja za pravna lica: 287

Devizni račun: 0070800054417
IBAN RS35205007080005441725
BIC/SWIFT KOBBRSBGXXX
Uplatu možete izvršiti i skeniranjem IPS QR koda mobilnom aplikacijom vaše banke (ukoliko podržava). Potrebno je samo uneti željeni iznos donacije i izvršiti plaćanje.

Donirajte putem PayPal-a

za nerezidente Republike Srbije

Unesite željeni iznos donacije u evrima

footer logo unaserbica

Kontakt

office@unaserbica.org

Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 10:00 - 16:00