Una Serbica na vezi

Prijatelji, obaveštavamo vas da je humanitarna organizacija Una Serbica izradila i u srpsko rasejanje poslala svoj prvi elektronski list, da za nas i vas čuju i oni koji misle da su daleko od očiju, ali su u srcu.

footer logo unaserbica

Kontakt

office@unaserbica.org

Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 10:00 - 16:00